Gradnja dveh dvostanovanjskih objektov Ljubljana

Gradnja dveh stanovanjskih objektov z armiranobetonsko konstrukcijo.