Gradnja dveh stanovanjskih objektov, Kamnik

Gradnja dveh stanovanjskih hiš v nizu, Kamnik.