Gradnja dveh stanovanjskih objektov, Verje pri Medvodah

Gradnja za trg dveh stanovanjskih objektov.